Miks karate?

Miks peaks õppima karated?
Mis kasu on karate harjutamisest?

  1. Karated õppides ja harjutades omandab õpilane enesearendamiseks ja eluks vajalikke teadmisi, oskusi ja võimeid. Kujuneb välja mõtlemis-, mõistmis- ja analüüsimisvõime, enese- ja sihiteadlikus, karate-, tervise-, ja spordialane intelligentsus, õpioskused jne.
  2. Karateõpilasel kujuneb aja jooksul välja kindel iseloom ja psühholoogiline võimekus (kõlbeline eluhoiak ja eetiline distsipliin, vägivallatu ja rahumeelne suhtlemisoskus, enesekontroll, kannatlikkus, meelekindlus, pühendatus)
    Sotsiaalne aspekt: meie trennides pannakse rõhku omavahelistele headele suhetele. Riiukukki ja kaklejaid meil pole, karates on mõttetöö ülioluline.
  3. Läbi karatetreeningute omandab õpilane kahevõitlus- ja enesekaitseoskusi (kaitse- ja ründetehnikaid nii ühe, kui mitme vastase vastu, kaitsevõtted relvade vastu. Kujuneb välja nii füüsiline kui ka vaimne valmisolek, enesekindlus, julgus, tähelepanelikkus, kiire reageerimisvõime ja taiplikus).
  4. Enesekaitseoskusest tulenev tasakaal aitab vältida konfliktseid olukordi. Rünnatakse ja kiusatakse eelkõige nõrgemaid, karate harjutaja pole kerge saak.
  5. Süstemaatiline karatega tegelemine arendab kehalisi võimeid, tagab keha harmoonilise arengu, annab hea rühi, parandab liikumiskoordinatsiooni, karastab organismi, parandab tervist, tõstab kehalist tublidust ja töövõimet.
Nii füüsilise kui ka vaimse võimekuse paranemisega tuleneb ka elukvaliteedi tõus ja heaolu.