Nüke

Nükes õpetatakse Shotokan karated. Õppe-ja treeningtegevus, kus omandatakse karate ja spordialaseid põhiväärtusi, on väga mitmekesine.
Klubi õppe- ja treeningtegevusse mahub nii karate kui spordi teoreetiline, kehaline, tehniline, taktikaline kui ka eetilis-moraalne ja psühholoogiline ettevalmistus.

Algperioodil tehakse trenni 3 korda nädalas, hiljem vastavalt õpilase tasemele ja soovile treeningute arv kasvab.
Soovijatel on võimalus käia ka võistlemas. Klubis korraldatakse aastaringselt karatelaagreid, seminare ja võistlusi.
Mitmekesine ning tasakaalustatud õppe- ja treeningprogramm on mõeldud selleks, et trenni tulnust kasvatada tõeline karateka; kujundada tema iseloomu ja väärtushoiakuid, veenda teda elama ja harjutama õige elumaneeri kohaselt.

Karate-do klubi Nüke visiooniks on karate-do kui spordi-, iseloomu- ja väärtuspõhise kasvatussüsteemi propageerimine ja õpetamine.

Karate-do klubi Nüke missioon on targa, heasoovliku, tugeva tahte ja iseloomuga ning aktiivse ja sportliku eluhoiakuga inimese kasvatamine karate-do ja laiemalt spordi kaudu.

Karate-do klubi Nüke eesmärgid on

  • luua tingimused süvendatud karate- ja spordialaseks eneseteostamiseks ja õppeks
  • organiseerida karate kui spordi ning iseloomu- ja väärtuspõhise kasvatussüsteemi teoreetiline ja praktiline ettevalmistus ja õpe
  • äratada õpilastes huvi karate õppimise, spordi ja pideva enesetäiustamise vastu
  • anda karate õppimiseks, sportimiseks ning enese- ja iseloomukasvatuseks vajalike teadmisi ja oskusi.